Vasileiou Kyriakos

Mr. Kyriakos Vasileiou is Pathologist, General Hospital of Chios.