Pratsidou - Gertsi Polyxeni

Mrs. Polyxeni Pratsidou-Gertsi is Pediatrician, Aristotle University of Thessaloniki, 1st Department of Pediatrics, Pediatric Immunology and Rheumatology Referral Center
Greece, Thessaloniki