Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε το rituximab-abbs (Truxima, Celltrion Healthcare)

Post Date: 
11 December 2018

για τη θεραπεία ενηλίκων με μη-Hodgkin λέμφωμα. Αυτό είναι και το πρώτο βίο-ομοειδές που εγκρίνεται από τον FDA γι αυτόν τον σπάνιο αιματολογικό καρκίνο.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...