Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) χορήγησε επιταχυνόμενη έγκριση στη συνδυαστική χρήση του Venetoclax (Venclexta, των AbbVie/Genentech)

Post Date: 
28 November 2018

με το azacytidine ή το decitabine ή με χαμηλής δόσης cytarabine ως μια θεραπεία ενηλίκων με νέο-διαγνωσθείσα οξεία μυελοειδή λευχαιμία (AML) που είναι 75 ετών κι άνω ή που έχουν συννοσηρότητες οι οποίες αποκλείουν τη χρήση έντονης επαγωγικής χημειοθεραπείας.
Η έγκριση βασίστηκε σε ευρήματα από τις μελέτες Μ14-358 και Μ14-387, 2 δοκιμές φάσης 1b/2.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...