Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) χορήγησε ονομασία Επαναστατικής Θεραπείας και Ταχείας Αδειοδότησης (Fast Track) στο pitolisant της Harmony Biosciences, LLC

Post Date: 
22 May 2018

για τη θεραπεία της υπερβολικής υπνηλίας κατά τη διάρκεια  της ημέρας και της καταπληξίας σε ασθενείς με ναρκοληψία.
Το pitolisant είναι ο πρώτος επιλεκτικός ανταγωνιστής/αντίστροφος αγωνιστής του Η3 υποδοχέα ισταμίνης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...