Οι Αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές δίνουν προτεραιότητα εξέτασης στον PD-L1 αναστολέα, Tecentriq (atezolizumab), της Roche σε συνδυασμό με το Avastin (bevacizumab) και την κλασική χημειοθεραπεία

Post Date: 
10 May 2018

ως πρώτης γραμμής θεραπεία για ασθενείς με μεταστατικό μη ακανθοκυτταρικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC).
Η υποβολή βασίζεται σε δεδομένα από τη δοκιμή Φάσης ΙΙΙ, IMpower150, η οποία έδειξε ότι το Tecentriq/Avastin κι η χημειοθεραπεία παρετείναν σημαντικά τη συνολική επιβίωση και την επιβίωση χωρίς εξέλιξη σε σχέση με τη χορήγηση μόνο Avastin και χημειοθεραπείας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...