Mitsiou Evridiki

Mrs. Evridiki Mitsiou is Pediatrician, General Hospital of Agrinio.