Acute Promyelocytic Leukemia

 1. Symeonidis Argiris

Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)

 1. Markou Ioannis

Angiitis

 1. Bouros Demosthenes

Aplastic Anemia

 1. Symeonidis Argiris

Autoimmune Neuromuscular Diseases

 1. Rammos Spyridon

Cholestatic Syndromes

 1. Manolaki Archontia

Crohn's Disease

 1. Katsanos Konstantinos

Cystic Fibrosis

 1. Manolaki Archontia

Degenerative Myopathies

 1. Rammos Spyridon

Del-5q Syndrome

 1. Symeonidis Argiris

Familial Amyloid Polyneuropathy

 1. Dourakis Spyros

Genetic Diseases

 1. Kanavakis Emmanouel

Hereditary Angioedema

 1. Koutsostathis Nikolaos
 2. Stefanaki Efthalia

Hereditary Metabolic Diseases

 1. Augoustides - Savvopoulou Persefoni

Idiopathic Pulmonary Fibrosis

 1. Aidinis Vassilis
 2. Daniil Zoi
 3. Polychronopoulos Vlassis

Inflammatory Myopathies

 1. Rammos Spyridon

Intermediate Lung Diseases

 1. Bouros Demosthenes

Lambert - Eaton Myasthenic Syndrome

 1. Chroni Elisabeth

Lambert-Eaton myasthenic syndrome

 1. Papagiannopoulos Sotirios

Langerhan's Cell Histiocytosis (LCH)

 1. Bouros Demosthenes

Lymphangioleiomyomatosis (LAM)

 1. Bouros Demosthenes

Lysosomal Storage Diseases

 1. Xaidara Athina

Macroglobulinemia Waldenstrom

 1. Symeonidis Argiris

Metabolic Diseases

 1. Zafeiriou Dimitrios

Metabolic Myopathies

 1. Rammos Spyridon

Microscopic Polyangiitis (MPA)

 1. Polychronopoulos Vlassis

Mitochondrial encephalomyopathies

 1. Rammos Spyridon

Movement Disorders

 1. Stamelou Maria

Muccopolysaccharidosis I

 1. Karatasakis Georgios

Myelodysplastic Syndromes

 1. Symeonidis Argiris

Paroxysmal Nocturnal Haemoglobinuria

 1. Symeonidis Argiris

Pompe Disease

 1. Papagiannopoulos Sotirios

Primary Amiloidosis

 1. Symeonidis Argiris

Pulmonary Alveolar Proteinosis (PAP)

 1. Bouros Demosthenes

Pulmonary Arterial Hypertension

 1. Bouros Demosthenes
 2. Magginas Athanasios
 3. Rammos Spyridon

Pulmonary Fibrosis

 1. Bouros Demosthenes

Pulmonary Manifestations of Rheumatic Disease

 1. Bouros Demosthenes

Rare Neurogenetic Disorders

 1. Zafeiriou Dimitrios

Systemic Lupus Erythematosus

 1. Polychronopoulos Vlassis

Wegener's Granulomatosis

 1. Polychronopoulos Vlassis