Νευροενδοκρινείς όγκοι

Author: Χρήστος Στ. Μπασαγιάννης, Στρατιωτ. Ιατρός, Ειδικός παθολόγος, Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δ/ντης Παθολογικού Τμήματος 219 Στρατ. Νοσοκομείου

This article is available in Greek.

Καρκινοειδείς όγκοι στομάχου

Author: Χρήστος Στ. Μπασαγιάννης, Στρατιωτ. Ιατρός, Ειδικός παθολόγος, Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δ/ντης Παθολογικού Τμήματος 219 Στρατ. Νοσοκομείου

This article is available in Greek.

Press here to view the article.

RARE AND "ORPHAN" LUNG DISEASES

What is a rare lung disease?

A rare disease is a disease that affects less than one person in every 2,000. This may sound like a very small number, but as there are 700 million people in Europe, one 'rare' disease could affect up to 350,000 Europeans - that's almost the population of Malta.

Examples of rare lung diseases are cystic fibrosis and alpha-1 antitrypsin deficiency.

There are many rare lung diseases, so it is probable that millions of people suffer from these. This is a major problem, as many rare diseases are serious and long-lasting, and they are often life-threatening.