Η Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ.

Η Επιστημονική Εταιρεία Σπανίων Παθήσεων και Ορφανών Φαρμάκων (Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ.), ιδρύθηκε το 2011, από 47 Ιδρυτικά Μέλη, ιατρούς και επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων με αποδεδειγμένο ενδιαφέρον και έρευνα στις σπάνιες παθήσεις και τα ορφανά φάρμακα.

Στα πλαίσια της Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ., λειτουργεί Ακαδημία Σπανίων Παθήσεων, η οποία  εστιάζει στην ενημέρωση και εκπαίδευση των Ελλήνων ιατρών, με στόχο την ασφαλή, έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των Σπάνιων Παθήσεων.

Οι στόχοι της Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ. είναι:

  • Η μελέτη και προαγωγή της έρευνας των σπανίων παθήσεων και των ορφανών φαρμάκων.
  • Η ανάπτυξη νέων ιδεών και η ενδυνάμωση της επιστημονικής συνεργασίας στο πεδίο των σπανίων παθήσεων και των ορφανών φαρμάκων.
  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών και πρακτικών δραστηριοτήτων για τους ιατρούς και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων.

Για την επίτευξη των στόχων της, η Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ. επιδιώκει την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, στον τομέα της επικοινωνίας, διάδοσης και ανταλλαγής πληροφοριών.

Η Επιστημονική Εταιρεία Σπανίων Παθήσεων και Ορφανών Φαρμάκων απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σύμπραξης και συνεργασίας σε όλη την επιστημονική κοινότητα, τους ιατρικούς και φαρμακευτικούς συλλόγους, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς υγείας, καθώς και τις υφιστάμενες επιστημονικές ιατρικές εταιρείες και σωματεία.

Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε Μέλος της Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ., παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την Αίτηση Εγγραφής Μέλους και την αποστείλετε στο fax: 210 7254384 ή στο e-mail: info@eespof.gr.

Δείτε το έντυπο της Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ. εδώ.