Βασιλείου Κυριάκος

Ο κ. Κυριάκος Βασιλείου είναι Παθολόγος, Επιμελητής Β΄, Γ.Ν. Χίου.