Στειρόπουλος Πασχάλης

Ο κος Πασχάλης Στειρόπουλος είναι Πνευμονολόγος, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης