Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση (ΠΑΥ)

Η Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση είναι μία σπάνια, αλλά απειλητική για τη ζωή νόσος, κατά την οποία αυξάνεται η πίεση του αίματος στις πνευμονικές αρτηρίες. Οι πνευμονικές αρτηρίες είναι τα αγγεία που μεταφέρουν αίμα από την καρδιά προς τους πνεύμονες, με σκοπό την πρόσληψη οξυγόνου.

Καθώς οι πιέσεις στα πνευμονικά αγγεία αυξάνονται, η δεξιά πλευρά της καρδιάς, η οποία αντλεί αίμα προς τους πνεύμονες, καταπονείται όλο και περισσότερο. Το γεγονός αυτό οδηγεί σταδιακά σε μείωση της απόδοσής της και τελικά σε καρδιακή ανεπάρκεια.

Η Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση μπορεί είτε να εμφανιστεί χωρίς να υπάρχει κάποιο γνωστό αίτιο που να την προκαλεί είτε να συσχετίζεται με άλλες καταστάσεις, όπως νοσήματα του συνδετικού ιστού, συγγενείς καρδιοπάθειες, πυλαία υπέρταση ή λήψη κάποιων φαρμάκων, π.χ. ανορεξιογόνων.
 
Η Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση είναι μία σπάνια νόσος, η οποία μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Η συχνότητά της υπολογίζεται στα 15-50 περιστατικά/εκατομμύριο πληθυσμού. Παγκοσμίως, περίπου 200.000 άτομα πάσχουν από Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση, ενώ η συχνότητα εμφάνισής της είναι διπλάσια στις γυναίκες σε σχέση με τους άντρες. Η νόσος είναι πιο συχνή σε ορισμένες ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως είναι οι ασθενείς με σκληροδερμία ή με συγγενείς καρδιοπάθειες. Στην Ελλάδα, οι πάσχοντες από Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση υπολογίζονται στους 350-550.

ΕΟΦ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Επιστροφή στον Κατάλογο Σπανίων Παθήσεων