Οι Αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές επέκτειναν το θεραπευτικό εύρος του Empliciti (elotuzumab) της BMS, επιτρέποντας τη χρήση του μαζί με pomalidomide και dexamethasone (EPd)

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
8 Νοεμβρίου 2018

για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με πολλαπλό  μυέλωμα που έχουν λάβει 2 τουλάχιστον προηγούμενες θεραπείες , στις οποίες συμπεριλαμβάνονται το lenalidomide και ένας αναστολέας πρωτεασώματος.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...