Η νέα θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα, Lorbrena (lorlatibin) της Pfizer έλαβε Αμερικανική έγκριση για ασθενείς που έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία κι έχουν μια συγκεκριμένη γονιδιακή μετάλλαξη και μεταστατική νόσο.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
8 Νοεμβρίου 2018

Το Lorbrena εγκρίθηκε για τη θεραπεία του ALK+ μεταστατικού, μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα σε ασθενείς των οποίων η νόσος έχει εξελιχθεί κατά τη διάρκεια θεραπείας με crizotinib και ενός τουλάχιστον ακόμα ALK αναστολέα για μεταστατική νόσο ή σε ασθενείς των οποίων η νόσος εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια θεραπείας με alectinib ή ceritinib ως πρώτη θεραπεία με ALK αναστολέα για μεταστατική νόσο.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...