Δεδομένα από τη μελέτη KEYNOTE-048 έδειξαν ότι το Keytruda (pembrolizumab) της MSD βελτίωσε την συνολική επιβίωση (OS) κατά 39%

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
29 Οκτωβρίου 2018

σε ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και λαιμού, των οποίων οι όγκοι εκφράζουν PD-L1 με συνδυασμένη θετική βαθμολογία  (CPS)>20 και κατά 22% σε ασθενείς με CPS>1, συγκριτικά με την κλασική αγωγή.
Επίσης, το Keytruda σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία βελτίωσε την OS κατά 23% άσχετα από την PD-L1 έκφραση.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...