Η ανοσοθεραπεία Tecentriq (atezolizumab) της Roche, βελτίωσε την επιβίωση σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα κατά 5 μήνες σε μια νέα δοκιμή.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
29 Οκτωβρίου 2018

Το Tecentriq μαζί με χημειοθεραπεία πέτυχε μέση συνολική επιβίωση 18,6 μήνες συγκριτικά με 13,9 μήνες που επιτεύχθηκε από μόνο τη χημειοθεραπεία.
Επίσης, o συνδυασμός μείωσε σημαντικά  τον κίνδυνο επιδείνωσης της νόσου ή θανάτου συγκριτικά με τη χημειοθεραπεία (μέση επιβίωση χωρίς εξέλιξη 7 μήνες και 5,5 μήνες αντίστοιχα).
Επιπλέον, η Roche ανακοίνωσε θετικά αποτελέσματα από μια μελέτη του Tecentriq μαζί με χημειοθεραπεία ως πρώτης-γραμμής θεραπεία για μη χειρουργήσιμο τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού (TNBC). Ο συνδυασμός βελτίωσε την επιβίωση χωρίς εξέλιξη (PFS) σε 7,2 μήνες από 5,5 μήνες και σε 7,5 μήνες από 5 μήνες σε ασθενείς θετικούς σε PD-L1.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...