Το πειραματικό φάρμακο XmAb5871 της Xencor για τη θεραπεία του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου (SLE), δεν πέτυχε το βασικό του στόχο σε μια μελέτη ενδιάμεσου σταδίου.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
11 Οκτωβρίου 2018

Παρά το ότι υπήρχε μια θετική τάση στο πρωτεύον τελικό σημείο, το ποσοστό των ασθενών που δε βίωσε απώλεια βελτίωσης (loss of improvement, LOI) μέχρι την ημέρα 225, δεν ήταν στατιστικώς σημαντικό (XmAb5871 42%, έναντι 28,6% με το εικονικό φάρμακο).
Από την άλλη, το δευτερεύον τελικό σημείο του χρόνου LOI επιτεύχθηκε, με τον κίνδυνο LOI να μειώνεται κατά 47% στους ασθενείς που έλαβαν το πειραματικό φάρμακο.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...