Αποτελέσματα από μια μελέτη φάσης 2 έδειξαν ότι το CD19 αντίσωμα της Xencor δεν πέτυχε το πρωτεύον τελικό σημείο στον συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (SLE)

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
8 Οκτωβρίου 2018

αλλά η εταιρεία περιέγραψε τα δεδομένα ως «μια θετική τάση» που περιέχει ένα «πολλά υποσχόμενο θεραπευτικό αποτέλεσμα» άξιο περαιτέρω μελέτης.
Η Xencor σχεδιάζει να προχωρήσει σε μια μελέτη φάσης 3 του XmAb5871 σε ξεχωριστή ένδειξη για IgG4 σχετιζόμενη πάθηση, ενώ παράλληλα θα αναζητά συνέταιρο προκειμένου να συνεχίσει τις μελέτες του φαρμάκου για τον SLE.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...