Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε την ένεση elapegademase-IvIr (Revcovi) της Leadiant Biosciences Inc

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
8 Οκτωβρίου 2018

για τη θεραπεία της σοβαρής συνδυασμένης ανοσοανεπάρκειας απαμινάσης  αδενοσίνης (ADA-SCID) σε παιδιά και ενήλικες.
Η έγκριση βασίστηκε σε 2 πολυκεντρικές, ανοιχτές κλινικές δοκιμές, οι οποίες έδειξαν ότι η ένεση Revcovi αυξάνει την ADA δραστηριότητα, μειώνει τις συγκεντρώσεις τοξικών μεταβολιτών που αποτελούν το σήμα κατατεθέν της ADA-SCID και βελτιώνει το συνολικό αριθμό λεμφοκυττάρων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...