Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) χορήγησε ονομασία ορφανού φαρμάκου στο ΜΝ-166 (ibudilast) της MediciNova για τη θεραπεία του γλοιοβλαστώματος.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
8 Οκτωβρίου 2018

O FDA χορήγησε αυτήν την ονομασία στο ΜΝ-166 ως συμπληρωματική θεραπεία στο temozolomide γι αυτόν τον σπάνιο καρκίνο με υψηλό ποσοστό υποτροπής και φτωχή πρόγνωση.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...