Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) χορήγησε ονομασία ορφανού φαρμάκου στο AG10 της Eidos Therapeutics Inc, το οποίο είναι ένα ερευνώμενο

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
8 Οκτωβρίου 2018

από του στόματος  χορηγούμενο μικρό μόριο κατασκευασμένο να σταθεροποιεί δραστικά την αμυλοείδωση εκ τρανσθυρετίνης (ATTR).

Διαβάστε περισσότερα εδώ...