Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε τη μοναδική θεραπεία προφύλαξης που χορηγείται υποδορίως σε πολλαπλές επιλογές δόσης

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
8 Οκτωβρίου 2018

(μία φορά την εβδομάδα, κάθε 2 εβδομάδες ή κάθε 4 εβδομάδες). Πρόκειται για το emicizumab (Hemlibra) της Genentech, μια θεραπεία προφύλαξης για την Αιμορροφιλία Α χωρίς αναστολείς παράγοντα VIII.
Το φάρμακο θα χρησιμοποιείται για την προφύλαξη ρουτίνας προκειμένου να αποτραπεί ή να μειωθεί η συχνότητα των αιμορραγικών επεισοδίων σε ενήλικες και παιδία με Αιμορροφιλία Α χωρίς αναστολείς παράγοντα VIII.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...