Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια πιστεύουν ότι ανακάλυψαν μια κοινή καρκινική μετάλλαξη που προκαλεί γλοιοβλάστωμα.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
12 Σεπτεμβρίου 2018

Η μετάλλαξη, που συμβαίνει σε έναν γονιδιακό ρυθμιστή που ονομάζεται TERT κι αποτελεί την πιο κοινή μετάλλαξη στο γλοιοβλάστωμα, δίνει στα καρκινικά κύτταρα «αθανασία» ή την ικανότητα να διαιρούνται και να διασκορπίζονται επ’ αόριστον. Μελετώντας τα κύτταρα ασθενών με γλοιοβλάστωμα, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι μια συγκεκριμένη μορφή της πρωτεΐνης GABP, η υπό-μονάδα GABP-b1L, προκαλεί μετάλλαξη του TERT προαγωγού. Αυτή η υπό-μονάδα αποτελεί έναν πιθανόν θεραπευτικό στόχο και ερευνάται από την Telo Therapeutics σε συνδυασμό με την GlaxoSmithKline.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...