Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Keytruda (pembrolizumab) για χρήση σε συνδυασμό με το Alimta (pemetrexed) της Eli Lilly και με χημειοθεραπεία βασισμένη σε πλατίνα ως πρώτης γραμμής θεραπεία για ορισμένους προχωρημένους καρκίνους του πνεύμονα.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
12 Σεπτεμβρίου 2018

Συγκεκριμένα, η απόφαση επιτρέπει τη χρήση του συνδυασμού σε ασθενείς με μεταστατικό μη ακανθοκυτταρικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) που δεν έχουν μεταλλάξεις θετικές σε EGFR ή ALK.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...