Μια δοκιμή Φάσης 2 του JAK1 αναστολέα filgotinib, των Gilead και Galapagos, πέτυχε το πρωτεύον τελικό της σημείο, ενθαρρύνοντας τις εταιρείες να προχωρήσουν σε δοκιμή Φάσης 3 για την αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
7 Σεπτεμβρίου 2018

Το filgotinib φαίνεται να μην έχει τα προβλήματα ασφάλειας που έχουν οι JAK1 αναστολείς άλλων εταιριών. Μόνο ένας ασθενής στη μελέτη υπέστη μη σοβαρή εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση ( DVT ), η οποία συνέβη όμως σε περίοδο παρακολούθησης μετά τη θεραπεία, ενώ ο ασθενής είχε κληρονομικό κίνδυνο θρόμβωσης.
Η μελέτη έδειξε ότι το φάρμακο παρουσίασε στατιστικώς σημαντικές βελτιώσεις στη βαθμολογία δραστηριότητας της νόσου και στο ποσοστό ανταπόκρισης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...