Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε το methoxy polyethylene glycol-epoetin beta (Mircera)

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
14 Ιουνίου 2018

για τη θεραπεία της αναιμίας σχετιζόμενης με χρόνια νεφρική νόσο (CKD) σε παιδιά μεταξύ 5-17 ετών σε αιμοκάθαρση.
Η έγκριση βασίστηκε σε δεδομένα από μια ανοιχτή, πολλαπλής δόσης, πολυκεντρική μελέτη σε 64 παιδιά (5-17 ετών) με CKD σε αιμοκάθαρση που είχαν σταθερά επίπεδα αιμοσφαιρίνης (Hb) ενώ προηγουμένως λάμβαναν έναν άλλο παράγοντα διέγερσης ερυθροποίησης (ESA).

Διαβάστε περισσότερα εδώ...