Οι ρυθμιστικές αρχές και από τις 2 πλευρές του Ατλαντικού δέχτηκαν για αξιολόγηση τον PARP αναστολέα, talazoparib, της Pfizer

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
11 Ιουνίου 2018

ως θεραπεία για γυναίκες με κληρονομικό BRCA μεταλλαγμένο (gBRCAm), HER2 αρνητικό, τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού.
Η υποβολή βασίστηκε σε δεδομένα από τη μελέτη EMBRACA που συνέκρινε το φάρμακο με τη χημειοθεραπεία και η οποία πέτυχε το πρωτεύον τελικό της σημείο, δείχνοντας ότι το talazoparib πέτυχε ανώτερη επιβίωση χωρίς εξέλιξη (PFS) σε σχέση με τη χημειοθεραπεία.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...