Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε το venetoclax των VENCLEXTA, AbbVie Inc και Genentech

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
11 Ιουνίου 2018

για τη θεραπεία ασθενών με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (CLL) ή με μικρό λεμφοκυτταρικό λέμφωμα (SLL) με ή χωρίς 17p διαγραφή που έχουν λάβει μία τουλάχιστον προηγούμενη θεραπεία.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...