Οι Αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές ενέκριναν έναν συνδυασμό του Alimta (pemetrexed) της Eli Lilly και του Keytruda (pembrolizumab) της MSD

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
7 Ιουνίου 2018

ως πρώτης γραμμής θεραπεία για ασθενείς με μεταστατικό μη ακανθοκυτταρικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) ανεξάρτητα από την κατάσταση έκφρασης PD-L1.
Στη μελέτη KEYNOTE-021, ο συνδυασμός Alimta, carboplatin και Keytruda έδειξε στατιστικώς σημαντική βελτίωση στο ποσοστό αντικειμενικής ανταπόκρισης (ORR) σε σχέση με το Alimta και carboplatin, ενώ η μέση επιβίωση χωρίς εξέλιξη ήρθε στους 13 μήνες και στους 8,9 μήνες αντιστοίχως.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...