Το Εθνικό Ινστιτούτο Αριστείας Υγείας και Φροντίδας (NICE) δημοσίευσε πρόχειρη οδηγία, όπου προτείνει το Xalkori (crizotinib) της Pfizer για τη θεραπεία του ROS1-θετικού προχωρημένου μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
5 Ιουνίου 2018

να γίνει διαθέσιμο στο Ταμείο Αντικαρκινικών Φαρμάκων (CDF).
O ROS1 + καρκίνος του πνεύμονα είναι ένα υπό-είδος της νόσου που ανακαλύφθηκε πρόσφατα και το NICE δήλωσε ότι οι αποδείξεις της αποτελεσματικότητας του Xalkori στη θεραπεία του είναι περιορισμένες.
Τον Ιανουάριο η επιτροπή αξιολόγησης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Xalkori φαίνεται να είναι μια υποσχόμενη θεραπεία, αλλά τα περιορισμένα δεδομένα σημαίνουν ότι οι εκτιμήσεις της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας είναι αβέβαιες.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...