Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε την υποδόρια φαρμακοτεχνική μορφή του tocilizumab (Actemra) της Genentech, ως θεραπεία για την ενεργή πολυαρθρική νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα (PJIA) σε ασθενείς 2 ετών κι άνω.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
15 Μαΐου 2018

Παρά το γεγονός ότι μπορεί το Actemra να χορηγηθεί και μόνο του, μπορεί επίσης να χορηγηθεί σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη (MTX) σε PJIA ασθενείς.
Η έγκριση βασίστηκε στα θετικά αποτελέσματα από την JIGSAW-117 μελέτη, μια ανοιχτή, πολυκεντρική μελέτη Φάσης 1b, που διαρκεί 52 εβδομάδες και ερευνά την φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική του φαρμάκου, με σκοπό να βρεθεί η κατάλληλη δόση του Actemra SC σε ένα φάσμα σωματικών βαρών (BWS) σε παιδιά με PJIA.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...