Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε το fingolimod (Gilenya) της Novartis για τη θεραπεία της υποτροπιάζουσας πολλαπλής σκλήρυνσης (MS) σε παιδιά κι εφήβους ηλικίας 10 ετών και άνω.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
15 Μαΐου 2018

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο FDA εγκρίνει ένα φάρμακο για τη θεραπεία της MS σε παιδιά.
Η έγκριση βασίστηκε σε θετικά δεδομένα από τη μελέτη Φάσης 3, PARADIGMS, στην οποία συμμετείχαν παιδιά ηλικίας 10 έως 17 ετών. Το 86% των ασθενών που λάμβανε Gilenya παρέμεινε χωρίς υποτροπή 24 μήνες μετά τη θεραπεία, συγκριτικά με το 46% όσων έλαβαν ιντερφερόνη β-1a.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...