Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) χορήγησε ονομασία ορφανού φαρμάκου στο galinpepimut-S (GPS) της SELLAS Life Sciences Group Inc., για τη θεραπεία του πολλαπλού μυελώματος.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
15 Μαΐου 2018

Το GPS στοχεύει στην πρωτεΐνη Wilms Tumor 1 (WT1), η οποία υπάρχει σε ένα ευρύ φάσμα τύπων όγκων.
Σε μελέτη Φάσης 2, το φάρμακο πέτυχε μείωση της επιβίωσης χωρίς εξέλιξη (PFS) στην- υψηλού κινδύνου-νόσο 23,6 μηνών, έναντι των ιστορικά κατώτερων αποτελεσμάτων σε ασθενείς που λάμβαναν ανοσορυθμιστικό φάρμακο (IMID) ή θεραπεία συντήρησης με αναστολέα πρωτεασώματος μετά από μεταμόσχευση αυτόλογων βλαστοκυττάρων (ASCT).

Διαβάστε περισσότερα εδώ...