Αποτελέσματα από τη δοκιμή Φάσης 3, FACETS, έδειξαν ότι το migalastat βελτίωσε τη διάρροια σε ασθενείς με νόσο Fabry. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στην Orphanet Journal of Rare Diseases.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
10 Μαΐου 2018

Διαβάστε περισσότερα εδώ...