Μία μελέτη φάσης 2a του ΒΤΚ αναστολέα, evobrutinib, της Merck KGaA πέτυχε το πρωτεύον τελικό της σημείο.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
13 Μαρτίου 2018

Το φάρμακο μείωσες τις προσλαμβάνουσες Τ1 βλάβες περισσότερο από το εικονικό φάρμακο. Βέβαια, η Merck πρέπει να ποσοτικοποιήσει τη διαφορά ή να δηλώσει πώς τα πήγε το φάρμακο σε σχέση με το αντίπαλο φάρμακο κατά της πολλαπλής σκλήρυνσης, το Tecfidera της Biogen.
Επίσης, οι πληροφορίες αυτές αφήνουν ερωτήματα αναπάντητα σχετικά με την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του evobrutinib.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...