Οι οικονομικές ρυθμιστικές αρχές για τις θεραπείες του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) σε Αγγλία και Ουαλία, σκέφτονται να μην προτείνουν τη χρηματοδότηση του Keytruda (pembrolizumab) της MSD

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
13 Μαρτίου 2018

ως θεραπεία του κλασικού λεμφώματος Hodgkin, γιατί η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας είναι αβέβαιη.
Αφού απέρριψε το φάρμακο για υποτροπιάζον ή ανθεκτικό κλασικό λέμφωμα Hodgkin σε ενήλικες που δε μπορούν να υποβληθούν σε αυτόλογη μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων και στους οποίους απέτυχε η θεραπεία με brentuximab vedotin, το Εθνικό Ινστιτούτο Αριστείας Υγείας και Φροντίδας (NICE) ακόμα σκέφτεται εάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φάρμακο σε ασθενείς που έκαναν μεταμόσχευση και προηγούμενη θεραπεία.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...