Άσχημα τα νέα για την Ισραηλινή VBL Therapeutics σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης Φάσης 3, Globe, του VB-111 σε ασθενείς με επαναλαμβανόμενο γλοιοβλάστωμα (rGBM).

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
9 Μαρτίου 2018

Όταν το VB-111 συνδυάστηκε με το Avastin (bevacizumab) της Roche, δεν κατάφεραν και τα 2 μαζί να ξεπεράσουν το Avastin καθώς δεν πέτυχαν το πρωτεύον τελικό σημείο βελτίωσης της συνολικής επιβίωσης (OS).

Διαβάστε περισσότερα εδώ...