Η Retrophin, Inc. και η Censa Pharmaceuticals συνεργάζονται προκειμένου να συνεχίσουν την ανάπτυξη και να αξιολογήσουν το CNSA-001 για τη θεραπεία της φαινυλκετονουρίας (PKU).

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
8 Ιανουαρίου 2018

To CNSA-001, μια από του στόματος βιοδιαθέσιμη κατοχυρωμένη μορφή σεπιαπτερίνης (sepiapterin), λειτουργεί ως φυσικός πρόδρομος τετραϋδροβιοπτερίνης (ΒΗ4) που μετατρέπεται με μια ενδογενή ενζυματική οδό σε ΒΗ4.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...