Μελέτη Φάσης 3 του Imbruvica (ibrutinib) σε συνδυασμό με το Rituxan (rituximab) σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα/ανθεκτική μακροσφαιριναιμία Waldenstrom (WM)

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
6 Δεκεμβρίου 2017

που δεν έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία, πέτυχε το πρωτεύον τελικό της σημείο, σημειώνοντας βελτίωση στην επιβίωση χωρίς εξέλιξη (PFS) συγκριτικά με αυτή που πέτυχε μόνο του το rituximab.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...