Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) χορήγησε ονομασία ορφανού φαρμάκου στο SPR001, που αναπτύσσεται από την Spruce Biosciences για την πιθανή θεραπεία της συγγενούς υπερπλασίας των επινεφριδίων (CAH).

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
6 Δεκεμβρίου 2017

H Spruce ξεκίνησε μια κλινική μελέτη Φάσης 2 για την αξιολόγηση της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας του SPR001 σε ενήλικες ασθενείς με κλασσική CAH. Τα αποτελέσματα αναμένεται να δημοσιευτούν το 2018.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...