Σύμφωνα με πρόχειρη οδηγία του Εθνικού Ινστιτούτο Αριστείας Υγείας και Φροντίδας (NICE) της Αγγλίας, το Halaven (eribulin) της Eisai δε θα χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS)

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
30 Νοεμβρίου 2017

για πρωτύτερη χρήση σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού.
Το Ινστιτούτο δήλωσε ότι δεν υπάρχουν αρκετές αποδείξεις ότι το Halaven συμφέρει οικονομικά σε προχωρημένο τοπικό ή δευτερογενή καρκίνο του μαστού σε ασθενείς που έχουν ήδη υποβληθεί σε μία αγωγή χημειοθεραπείας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...