Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), βασισμένος σε δεδομένα από τη μελέτη MAVORIC, δέχτηκε την Αίτηση για Άδεια Βιολογικών Προϊόντων (BLA) για το mogamulizumab

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
30 Νοεμβρίου 2017

για τη θεραπεία 2 ειδών Δερματικών Τ κυτταρικών Λεμφωμάτων (CTCL) σε ασθενείς που έχουν λάβει μία τουλάχιστον προηγούμενη θεραπεία.
Επίσης, το φάρμακο έλαβε ονομασία προτεραιότητας εξέτασης.
Το mogamulizumab είναι ένα εξανθρωπισμένο μονοκλωνικό αντίσωμα (mAb) το οποίο στοχεύει τον CCR4, που εκφράζεται στο CTCL.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...