Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) χορήγησε ονομασία ταχείας αδειοδότησης (fast track) στον FLT3 αναστολέα, gilteritinib, της Astellas

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
12 Οκτωβρίου 2017

για τη θεραπεία ενηλίκων με υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική οξεία μυελοειδή λευχαιμία (AML) θετική σε FLT3 μετάλλαξη.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...