Τα πολυαναμενόμενα αποτελέσματα της μελέτης MYSTIC έγιναν γνωστά, αλλά δυστυχώς δεν είναι ευνοϊκά για την AstraZeneca (AZ).

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
28 Ιουλίου 2017

To ζευγάρωμα του νέου PD-L1 αναστολέα της AZ, Imfinzi (durvalumab) και του tremelimumab (το οποίο μπλοκάρει το  CTLA4) καθώς και η χορήγηση του Imfinzi μόνο του,  δεν κατάφεραν να βελτιώσουν την επιβίωση χωρίς εξέλιξη (PFS) όταν δόθηκαν σε νεο-διαγνωσθέντες ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC). Αυτό σημαίνει ότι η μελέτη ήδη απέτυχε σε ένα από τα πρωτεύοντα τελικά της σημεία.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...