Σύμφωνα με τελική οδηγία που δημοσιεύτηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Αριστείας Υγείας και Φροντίδας (NICE), το Adcetris (brentuximab vedotin) της Takeda μπορεί να αποτελέσει επιλογή για τη θεραπεία του λεμφώματος Hodgkin θετικού στο CD30 σε ενήλικες

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
19 Ιουνίου 2017

αλλά μόνο εάν  έχουν υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική νόσο μετά από μεταμόσχευση αυτόλογων βλαστικών κυττάρων (ASCT) και εφόσον η εταιρεία παρέχει το φάρμακο σε τιμή που έχει συμφωνηθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) της Αγγλίας  στην εμπορική συμφωνία πρόσβασης.
Το NICE πρότεινε, επίσης, χρηματοδότηση μέσω του CDF για ενήλικες ασθενείς με CD30+ R/R Hodgkin λέμφωμα, μετά από τουλάχιστον 2 προηγούμενες θεραπείες όταν η ASCT ή η πολύ-παραγοντική χημειοθεραπεία δεν αποτελούν θεραπευτική επιλογή, εφόσον οι τηρούνται οι συνθήκες της συμφωνίας διαχειριζόμενης πρόσβασης.
Όμως, η χρήση του φαρμάκου από έναν τρίτο πληθυσμό ασθενών που αντιπροσωπεύει ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin, οι οποίοι βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο υποτροπιασμού ή εξέλιξης της νόσου μετά από ASCT, δεν προτείνεται από το NICE.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...