Μία νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στην New England Journal of Medicine δίνει ελπίδες στους ασθενείς με ηωσινοφιλική κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα (σύνδρομο Churg-Strauss).

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
19 Ιουνίου 2017

Η μελέτη βρήκε ότι θεραπεία με το φάρμακο για το άσθμα, Nucala (mepolizumab), βοήθησε τους μισούς-περίπου- ασθενείς με ανθεκτική ή υποτροπιάζουσα ηωσινοφιλική κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα, έναν πληθυσμό που ήταν δύσκολο να θεραπευτεί.
Σύμφωνα με τη μελέτη, η ομάδα που έλαβε το Nucala είχε περισσότερες εβδομάδες ύφεσης συγκριτικά με  την ομάδα που έλαβε το εικονικό φάρμακο. Το 28% της ομάδας mepolizumab πέτυχε >24 εβδομάδες ύφεσης συγκριτικά με 3% της ομάδας εικονικού φαρμάκου. Επίσης, ένα μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών στην ομάδα mepolizumab ήταν σε ύφεση και στην εβδομάδα 36 και στην εβδομάδα 48 σε σχέση με την ομάδα εικονικού φαρμάκου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...