Το Εθνικό Ινστιτούτο Αριστείας Υγείας και Φροντίδας (NICE) δημοσίευσε πρόχειρη οδηγία στην οποία δεν προτείνει το Besponsa (inotuzumab) της Pfizer για τη θεραπεία ορισμένων ασθενών με λευχαιμία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) στην Αγγλία και Ουαλία.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
19 Ιουνίου 2017

Το φάρμακο αξιολογήθηκε από το Ινστιτούτο για τη θεραπεία ενηλίκων με υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική πρόδρομη Β-κυτταρική οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία θετική στο CD22(ALL). Πρόκειται για ένα προϊόν σύζευξης αντισώματος φαρμάκου που αποτελείται από ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που στοχεύει στο CD22, ένα αντιγόνο κυτταρικής επιφάνειας που εκφράζεται στο 90% των Β-κυταρικών κακοηθειών, συνδεδεμένο με ένα κυτταροτοξικό παράγοντα.
Το NICE δήλωσε ότι δεδομένα από κλινικές μελέτες δεν έδειξαν όφελος επιβίωσης από το Besponsa συγκριτικά με την υπάρχουσα θεραπεία, απλά  περισσότεροι άνθρωποι που έλαβαν το φάρμακο μπόρεσαν να υποβληθούν μετά σε μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων και να εμφανίσουν ύφεση σε σχέση με τους ασθενείς που λάμβαναν κλασική θεραπεία.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...