Το Εθνικό Ινστιτούτο Αριστείας Υγείας και Φροντίδας (NICE) υποστηρίζει την χρήση ρουτίνας του Kyprolis (carfilzomib) της Amgen μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), ως επιλογή για τη θεραπεία ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα στην πρώτη υποτροπή.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
19 Ιουνίου 2017

Σε έναν Τελικό Προσδιορισμό Αξιολόγησης, το Ινστιτούτο πρότεινε το φάρμακο σε συνδυασμό με dexamethasone για ενήλικες με υποτροπιάζων πολλαπλό μυέλωμα (RMM) που έχουν λάβει μια προηγούμενη θεραπεία, η οποία δεν περιλαμβάνει bortezomib (Velcade της Janssen).
Δεδομένα από τη μελέτη ENDEAVOR έδειξαν ότι ασθενείς που έλαβαν Kyprolis/dexamethasone πέτυχαν 50% μεγαλύτερη επιβίωση χωρίς εξέλιξη 18,7 μήνες, συγκριτικά με 9,4 μήνες στους ασθενείς που έλαβαν Velcade/dexamethasone.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...