Ασθενείς με σάρκωμα μαλακού ιστού σε Αγγλία και Ουαλία πρόκειται να αποκτήσουν πρόσβαση ρουτίνας μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) στο Lartruvo (olaratumab) της Eli Lilly

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
19 Ιουνίου 2017

καθώς οι οικονομικές ρυθμιστικές αρχές υποστήριξαν τη χρηματοδότηση του φαρμάκου σε πρόχειρες οδηγίες.
Το Lartruvo σε συνδυασμό με το doxorubicin προτάθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Αριστείας Υγείας και Φροντίδας (NICE) για χρήση ως μια επιλογή για προχωρημένο σάρκωμα μαλακού ιστού σε ενήλικες που δεν είχαν λάβει προηγούμενη συστηματική χημειοθεραπεία για προχωρημένο σάρκωμα μαλακού ιστού και που δε μπορούν να θεραπευτούν  με εγχείρηση  ή σε ενήλικες των οποίων η νόσος δεν ανταποκρίνεται σε ακτινοθεραπεία.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...